Project details

Life:2006-2007
Name:Foto-Ablació per Laser i simulació hidronámica
Code:200651A064
Acronym:FLASH-1
Abstract:
Foto-Ablació per Laser i simulació hidronámica

Related research groups