Publication details.

Paper

Year:2011
Author(s):P. Bover, A. Ginard, J.A. Rosselló, D. Crespí, F. Gràcia, D. Vicens
Title:L’endocarst i les mines de la serra de na Burguesa (Mallorca, Illes Balears). 2. Estat actual del coneixement paleontològic, de la vegetació pteridofítica i briofítica de les entrades de les cavitats i biospeleològic
Journal:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volume:54
Pages:209-230
Web: