Publication details.

Paper

Year:2011
Author(s):D. Vicens, A. Ginard, D. Crespí, P. Bover, F. Gràcia
Title:L’endocarst i les mines de la serra de na Burguesa (Mallorca, Illes Balears). 1. Estat actual del coneixement espeleogenètic, topogràfic, miner i de la tipologia d’espeleotemes.
Journal:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volume:54
Pages:127-143
Web: