Publication details.

Paper

Year:1989
Author(s):j.A. Alcover, X. Florit
Title:Els Ocells del jaciment arqueològic de La Aldea, Gran Canària
Journal:Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
ISSN:
Volume:58
Pages:47-55
Web:http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/8769/63003
Abstract:SUMMARY
The Birds from the archaeological site of La Aldea , Gran Canaria ( Canary Is.)
Bird remains from the archaeological site of La Aldea, Gran Canaria, are studied in
this paper. The former existence of laurel forest in Gran Canaria is revealed by the presence
of a least one species of laurel forest pigeon. Larger bird species are well represented
in this deposit, in contrast to smaller ones. Deposition of bird remains is associated
with human activities.
RESUM
Hour dona a coneixer la fauna ornitica Iliurada pel jaciment arqueologic de La Aldea,
Gran Canaria. La presencia de, com a minim, una especie de colour de laurisilva denuncia
I'existencia en el passat de boscos de laurisilva importants a l'illa de Gran Canaria.
Dintre del conjunt ornitic estudiat destaca la presencia de diferents especies d'aus
de talla gran enfront d'una representacio minsa d'ocells petits. La deposicio d'aquesta fauna
sembla Iligada a activitats antropiques.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs