Publication details.

Paper

Year:1993
Author(s):M. McMinn, C.R. Altaba, J.A. Alcover
Title:La fauna fòssil de la Cova den Jaume Orat (Parroquia d’Albarca, Sant Antoni de Portmany, Eivissa)
Journal:Endins
ISSN:0211-2515
Volume:19
Pages:49-54
Web:http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/view/104367
Abstract:Resum
Es presenta el registre fossil de vertebrats i de gasteropodes terrestres obtingut al jaciment
del Pleistoce superior de la Cova den Jaume Orat (Sant Antoni de Portmany, Eivissa).
Aquest jaciment no ha lliurat mamífers terrestres. Hydrobates pelagicus, Columba palumbus,
un pupíldid indeterminat i Allognathus n.sp. són nous per al registre pleistoce eivissenc. La
fauna ornítica obtinguda és similar a la provinent d'Es Pouas. El conjunt de gasteropodes,
pero, és diferent, suggerint que per a aquest grup en el passat, talment com a I'actualitat, ja
existien diferencies faunístiques locals.
Summary
The fossil record of vertebrates and terrestrial gastropods obtained from the Upper Pleisiocene
site of Cova den Jaume Orat (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) is presented. This
site has yielded no terrestrial mammals. Hydrobates pelagicus, Columba palumbus, an indeterminate
pupillid, and Allognathus n.sp. are new for the Eivissan Pleistocene record. The
avian fauna obtained is similar to that coming from Es Pouas. The gastropod assemblage,
however, is different, suggesting that local faunistic differences as in the present fauna already
existed.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs