Publications

Articles in journals [3767]

Els ocells del Pleistoce Superior de la Cova Nova Capdepera, Mallorca. n. Fauna associada i discussió
X. Florit, J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 31. Pag. 33-44 (1987)
f-f and f-d pseudopotential model applied to the band structures of Ce-systems
S. Balle, F. Lopez-Aguilar, J. Costa-Quintana,
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS , Vol. 63. C Pag. 652-654 (1987)
EIs ocells del Pleistoce superior de la Cova Nova Capdepera, Mallorca.1. El registre
X. Florit, J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 31. Pag. 7-32 (1987)
Métodos de determinación de la edad en los osteíctios en base a estructuras de crecimiento
B. Morales-Nin
Informes Técnicos Investigaciones Pesqueras , Vol. 143. Pag. 30 pp.- (1987)
f STRUCTURES IN THE NON-MAGNETIC PHASE OF CeOs//2.
Balle S., Costa-Quintana J., Lopez-Aguilar F.,
Journal of Physics C-Solid State Physics , Vol. 20. 13 Pag. l223-l228 (1987)
Time series analysis of daily growth cycles in Dicentrarchus labrax (Pisces: Serranidae)
E. Gutiérrez, B. Morales-Nin
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY , Vol. 103. Pag. 163-179 (1986)
Els quiròpters de les Balears i Pitiüses: una revisió
J.A. Alcover, J. Muntaner
Endins , Vol. 12. Pag. 51-63 (1986)
Troballa de rstes osteològiques d' Eliomys quercinus (MAMMALIA, RODENTIA, GLIRIDAE) a l'illa de Cabrera.
J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 30. Pag. 137-139 (1986)

Articles of IMEDEA


Statistics

Digital.CSIC
Web of Science