Dinàmica d'Ecosistemes Marins

image

Projectes [144]

Estat actual de la teoria de l'evolució
Tipus: Acció complementària. (2008-2008)
Fondeos en aguas Antárticas
Tipus: Acció complementària. (2007-2010)
Adquisición microdrill
Tipus: Acció complementària. (2007-2008)
Divulgación en las aulas: la investigación polar
Tipus: Acció especial. (2007-2008)
Muestreos orientados al estudio de larvas de peces
Tipus: Acció especial. (2007-2007)
Foto-Ablació per Laser i simulació hidronámica
Tipus: Acció complementària. (2006-2007)
Acción Complementaria al proyecto MarinERA
Tipus: Acció complementària. (2006-2009)
Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem changes
Tipus: Projecte d'investigació. (2006-2010)
DescripcióDescripció
DescripcióPublicacions
ProjectesProjectes
PersonalPersonal
Veure altres grups de recerca