home_ca

Benvinguts al portal web del Servei de Col·leccions del IMEDEA.

El Servei de Col·leccions gestiona el fons patrimonial naturalístic que es conserva en el IMEDEA i està format per mostres zoològiques i paleontològiques. La col·lecció científica és fruit de les recerques desenvolupades pel personal del centre, així com obtingudes a través d’intercanvis, dipòsits i donacions. En l’actualitat s’estima que conté més de 130.000 espècimens, part dels quals estan encara en procés de catalogació i està en continu creixement. És una col·lecció important donis del punt de vista patrimonial i científic i inclou una bona representació de la fauna actual i fòssil de Balears.

Les col·leccions són eines fonamentals per a l’estudi de la naturalesa. Per exemple, ens ajuden a respondre preguntes sobre el passat, el present i el futur, entendre les relacions evolutives dels organismes, la pèrdua de la biodiversitat i estudiar els canvis que succeeixen en el temps.

El Servei de col·leccions dóna suport a tots els grups de recerca que generen aquestes col·leccions, amb la finalitat de conservar aquest patrimoni i facilitar els seus usos.

Les principals tasques del Servei de Col·leccions són: la preparació de mostres, la catalogació i informatització de les dades, la conservació preventiva, la publicació de dades, la gestió de les consultes i dels préstecs per a usos científics i divulgatius i la difusió i divulgació per al públic en general.

La col·lecció del IMEDEA es divideix en:

  • IMEDEA-PALEOVERT: col·lecció de vertebrats fòssils (principalment del Pliocè i del Quaternari de les Balears).
  • IMEDEA-VERT: col·lecció de vertebrats actuals formada bàsicament per esquelets desarticulats.
  • IMEDEA-INSECTA: col·lecció d’insectes que es conserven en sec i alguns en alcohol principalment formada per tenebriònids i pol·linitzadors.
  • IMEDEA-OTO: col·lecció de otòlits que es conserven en sec o en preparació.