Donzelles

Tres espècies típiques d’aquest aigües: l’estilitzada donzella Coris julis, que canvia de sexe, el sarg Diplodus sargus y la variada, Diplodus vulgaris.