Orades

Esbart d’orades (Sparus aurata) concentrat a prop del vaixell durant lèpoca reproductiva d’aquesta espècie, al 2017.