Donzelles

Tres espècies típiques d’aquest aigües: l’estilitzada donzella Coris julis, que canvia de sexe, el sarg Diplodus sargus y la variada, Diplodus vulgaris.

Orades

Esbart d’orades (Sparus aurata) concentrat a prop del vaixell durant lèpoca reproductiva d’aquesta espècie, al 2017.