Convocada 1 plaza de Tecnico de apoyo a la gestión informática de instituto de investigación

Funcions:
- Instal·lació i manteniment d'infraestructures de xarxes de dades i telefonia.
- Instal·lació i administració de sistemes i programari GNU-Linux.
- Instal·lació i administració de sistemes i programari MS Windows.
- Virtualització en sistemes Linux.
- Assistència i suport informàtic a l'usuari final.

Requisits obligatoris:
- Experiència en instal·lació i manteniment d'infraestructures de xarxes de dades.
- Experiència en instal·lació i administració de sistemes i programari GNU-Linux.
- Experiència en instal·lació i administració de sistemes i programari MS Windows.

Más información a través de la FUEIB en este enlace.
Trabajo