A finals del 1999 conclouen les obres i es produeix l’ocupació de l’edifici per part del personal de l’IMEDEA. Per primera vegada des de la seva fundació el 1986, l’IMEDEA compta amb seu pròpia. Fins aleshores, el seu personal se situava, de forma dispersa, als diferents Departaments i dependències de la UIB.