Comunicació

Noves tecnologies al servei dels ecosistemes marins i de la gestió de la pesca

  • L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (UIB-CSIC), inicia dos projectes per implementar i validar noves eines tecnològiques relacionades amb l'anàlisi d'imatges: un sistema per al monitoratge d'activitats recreatives en reserves marines de la Xarxa Natura 2000 i un sistema per a l’estimació de la talla de peixos.
  • Els dos projectes, que han estat finançats pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en el marc del Programa Plenamar de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, pretenen reforçar la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola preservant les diferents activitats que es desenvolupen als ecosistemes marins.

 

 

Foto: Imatge de la Reserva Marina de la Badia de Palma amb una projecció de l'esforç pesquer recreatiu (en vermell, zones amb alta pressió antròpica) (Autor: Josep Alós)

 

 

Esporles, 22 de febrer de 2018. Els extraordinaris avenços tecnològics que ha experimentat els últims anys l'adquisició d'imatges i vídeos ja tenen moltes aplicacions científiques. Per exemple, des de fa anys s'estan utilitzant imatges per determinar l'abundància d'espècies en perill d'extinció o per entendre processos relacionats amb l'estabilitat de les platges. Però, com poden aquests avenços tecnològics contribuir a millorar la gestió de la pesca i la protecció dels oceans?

 

A l'IMEDEA acaben de començar dos nous projectes científics que usen aquestes noves tecnologies amb la finalitat última de fomentar la sostenibilitat de les diferents activitats que es desenvolupen als ecosistemes marins. En el primer cas, es pretén conèixer amb més precisió les activitats que es desenvolupen a les àrees marines protegides incloses a la Xarxa Natura 2000. Gràcies a l'adquisició i l'anàlisi de diversos tipus de sèries temporals d'imatges i vídeos en aquestes zones, el projecte AutoNatura2000 permetrà conèixer millor l'ús que es fa d'aquestes àrees d'alt valor ecològic. D'altra banda, el projecte Fotopeix té com a objectiu desenvolupar una eina al més exacta i precisa possible per determinar la talla de peixos a partir d'imatges, primer pas imprescindible per desenvolupar sistemes automàtics de monitorització de les poblacions de peixos explotats.

 

 

És possible determinar automàticament l'esforç i l'ús que fem de la Xarxa Natura 2000?

 

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat. El projecte AutoNatura2000, mitjançant la instal·lació d'un sistema autònom d'adquisició d'imatges d'alta resolució, permetrà desenvolupar un sistema de seguiment d'embarcacions. Amb el desenvolupament d'un sistema informàtic de seguiment d'objectes en moviment, i l'adquisició de llargues sèries temporals de monitorització de vaixells, es podran descriure patrons de comportament de les embarcacions a les reserves marines. El projecte es desenvoluparà en dues zones de la Xarxa Natura 2000: la reserva marina de la badia de Palma i les reserves marines de l'illa del Toro i les illes Malgrats. El projecte es desenvoluparà amb la col·laboració de la Direcció General de Pesca i Medi Marí (DGPMM) del Govern de les Illes Balears i dels pescadors recreatius, a través de la Federació Balear de Pesca i Pesca Simulada, cosa que permetrà la validació de les trajectòries estimades pel sistema de seguiment. L'objectiu final d'aquest projecte pilot és desenvolupar un sistema per poder realitzar mapes de distribució d'esforç de pesca en reserves naturals, identificar les zones amb un major impacte i conèixer els comportaments típics de les embarcacions a les reserves, tot això encaminat a maximitzar les possibilitats d'èxit dels objectius ecològics i socials de la Xarxa Natura 2000.

 

Podem millorar la sostenibilitat de la pesca a partir d'imatges de peixos?

 

El projecte Fotopeix pretén trobar un mètode per estimar la mida d'un peix a partir de les diferents estructures anatòmiques que poden ser identificades i mesurades automàticament en una imatge digital d'aquest peix. El processament de les imatges es basa en algoritmes de detecció d'objectes. La finalitat del projecte és desenvolupar una eina robusta que permeti la detecció automatitzada de la talla dels peixos en milers d'imatges. Una de les aplicacions pràctiques que pot tenir aquesta eina en el futur és assegurar de manera més precisa que un mètode de pesca explota peixos de la talla adequada i, per tant, no posa en risc la sostenibilitat de l'activitat pesquera. Com en el cas del projecte AutoNatura2000, el projecte Fotopeix compta amb la participació de la DGPMM del Govern de les Illes Balears i del sector pesquer.

 

 

Tots dos projectes es duran a terme durant l'any 2018 i plantegen el desenvolupament d'eines tecnològiques avançades per abordar reptes mediambientals com la protecció dels oceans i la gestió de la pesca, que són objectius específics de les polítiques marítima i pesquera de la UE per a 2014-2020 (FEMP). El Programa Plenamar de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, defineix una sèrie de línies prioritàries encaminades a fomentar una pesca sostenible, a diversificar l'activitat econòmica, a fomentar la creació d'ocupació i, en definitiva, a millorar la qualitat de vida a les costes europees.

 

 

Referència dels projectes:

 

Monitorització automàtica de la pesca recreativa a la Xarxa Natura 2000 marina amb càmeres d'alta definició (acrònim: AutoNatura2000). Unitats integrades de traçabilitat: desenvolupaments tecnològics per al càlcul automàtic de la talla de les captures a partir d'imatges obtingudes en els punts de descàrrega pesquera (acrònim: Fotopeix). Tots són dos finançats pel Programa Plenamar, de la Fundació Biodiversitat del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

 

Contacte:

 

Dr Miquel Palmer y Dr. Josep Alós

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA (CSIC–UIB)

C/ Miquel Marquès, 21, 07190 Esporles, Illes Balears, Spain

Tel.: +34 971 61 18 68 Fax: +34 971 61 17 61

E-mail: palmer@imedea.uib-csic.es y alos@imedea.uib-csic.es

Twitter: @josep_alos

 

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

Més informació: