Comunicació

Campanya de mesures per estudiar els corrents, les onades i els moviments de la sorra a la platja de Castelldefels

 

 

Foto: Zona de la platja de Castelldefels on es fa la campanya, amb la torre de la plaça de les Palmeres on hi ha instal·lades les càmeres de vídeo (Autor: UPC)

 

 

 

Esporles, 12 de març de 2018. Del 12 al 23 de març es durà a terme una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida. Aquestes mesures formen part d'un projecte de recerca que duen a terme els investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera de la UPC, juntament amb investigadors de l'Institut de Ciències del Mar (ICM, CSIC), de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

 

 

Les platges són una de les zones naturals més dinàmiques de la Terra, i entendre els processos geofísics dominants té un gran interès tant des d'un punt de vista científic com socioeconòmic. Per aquest motiu, un equip d'investigadors del grup de Morfodinàmica Costanera del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dirigit per Francesca Ribas, Daniel Calvete i Albert Falqués, juntament amb investigadors del grup de recerca de Processos Sedimentaris Oceànics i Litorals de l'Institut de Ciències del Mar (ICM), del Departament d'Oceanografia i Canvi Global de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) —tots dos del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)— i del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), inicien el dilluns 12 de març una campanya intensiva de mesures a la platja de Castelldefels per millorar el coneixement sobre la complexa dinàmica acoblada de les onades, els corrents, la sorra i la topografia submergida.

 

 

Aquest projecte d'investigació servirà per avançar en la comprensió del transport de sediment i els canvis morfològics al litoral, un fenomen sobre el qual encara queden molts aspectes per conèixer, en part per la seva complexitat. En conseqüència, no es pot predir amb certesa els efectes de diferents factors, siguin intervencions humanes com la construcció d'espigons o les regeneracions de platges, o fenòmens naturals com els temporals. En aquest sentit, la platja de Castelldefels es converteix en un laboratori natural per fer mesures i conèixer amb més detall els processos subjacents.

 

 

El grup de la UPC que dirigeix el projecte treballa amb aquestes dades des de la seva seu, a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), al Campus del Baix Llobregat.

 

 

Models matemàtics i videomonitorització

 

 

Per dur a terme aquesta campanya intensiva de mesures a Castelldefels s'utilitzen, d'una banda, models matemàtics que resolen les lleis de la Física mitjançant mètodes numèrics i, d'altra banda, mesures experimentals in situ i amb sensors remots com càmeres de vídeo i radars.

 

 

L'objectiu de la campanya, que es durà a terme fins al 23 de març, és monitoritzar durant set dies la dinàmica de la platja i, més en detall, els canvis en les barres de sorra submergides i en la línia de costa, així com els intercanvis entre la platja i la plataforma continental. Es mesuraran de manera contínua les característiques de les ones en diferents profunditats, així com els corrents, la terbolesa de l'aigua i les ondulacions topogràfiques del fons marí amb instruments col·locats en diferents posicions. També es prendran mostres de sediment, per estudiar les seves característiques granulomètriques, i es confrontarà repetidament la topografia emergida i submergida.

 

 

Imagen en planta de la playa de Castelldefels obtenida a partir de promediar y georeferenciar 10 minutos de imágenes de las 5 cámaras de vídeo. La franja blanca es la espuma generada con la ruptura de las olas e indica la presencia de una barra crescèntica sumergida. El rectángulo verde indica la zona que se monitorizará en más detalle

 

 

L'anàlisi es complementarà amb les dades obtingudes a partir del sistema de videomonitorització instal·lat de forma permanent a la torre de la plaça de les Palmeres de Castelldefels, que permetrà obtenir imatges i vídeos a partir dels quals es podran quantificar amb bona resolució els canvis en la línia de costa i en les barres submergides. Aquestes dades també s'obtindran mitjançant un radar que es té previst instal·lar i que servirà per comparar els dos tipus de sensors remots. Alguns investigadors de la Universitat del Nord (Colòmbia) i de la Universitat de Copenhaguen (Dinamarca) també participaran en la campanya i aportaran instrumentació.

 

 

Es tracta d'un projecte de recerca finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i que compta amb la col·laboració, per a la campanya de mesures, de l'Ajuntament de Castelldefels, de Port Ginesta i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC) y UPC

Més informació: