Seguiment a llarg termini de la colònia d'Hydrobates pelagicus de s'Espartar. Any 1.

Llibre verd de Protecció d'Espècies a les Balears

Año 2014

Autor Minguez, E.; Sanz-Aguilar, A.; Picorelli, V.; Viñas, M.; Mayol, J.; Cardona, E.; Martínez, O.; García, D.

Editor Govern de les Illes Balears, Consell d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Editor Govern de les Illes Balears

ISBN 978-84-606-8723-8

Url http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST272ZI194319&id=194319

Episodio del Libro