Ocean Night, un projecte ambiciós de divulgació dels oceans

07/06/2022

  • Cinc centres marins del CSIC s'uneixen per enfortir la cultura oceànica a través d'un programa d'activitats que es desenvoluparà a diverses regions espanyoles
  • Aquesta proposta multiinstitucional té com a objectiu promoure la importància dels ecosistemes marins i la relació amb la societat per potenciar les conductes sostenibles amb l'oceà

 

 

 

Esporles, 8 de juny de 2022. Cinc dels principals centres de recerca del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), amb un enfocament important en la investigació relacionada amb el medi marí i costaner, presenten el projecte Ocean Night (‘Nit de l'oceà’, en català) com a proposta per a la Nit Europea dels Investigadors, dins del programa marc Horitzó Europa. Aquests centres són: l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA), que lidera el projecte, l’Institut de Ciències de la Mar (ICM), el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), l’Institut d’Investigacions Marines (IIM) i l’Institut de Ciències Marines d’Andalusia (ICMAN).

 

 

El projecte compta a més amb la col·laboració de l'Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a Galícia, i la Unitat de Tecnologia Marina (UTM-CSIC), adscrita al Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals (CMIMA).

 

 

Ocean Night és un programa de divulgació científica integral, de dos anys de durada (2022 i 2023), l’objectiu del qual és fomentar la cultura oceànica, conscienciar sobre la profunda relació que hi ha entre la nostra societat i l'oceà, així com també promoure el paper de la recerca marina per crear un futur sostenible. «La ciència marina és diversa, estudia els aspectes físics, químics i biològics dels ecosistemes marins, el que és microscòpic i el que és global, i cerca solucions per fer front als grans reptes que es presenten», explica Marco Polin, biofísic i coordinador del projecte. «És clau que la societat sigui conscient de la importància de conèixer el nostre oceà i de la feina que, des de la ciència, es fa perquè sapiguem en detall com afectam l'oceà i com aquest ens afecta a nosaltres», afegeix.

 

 

Com a objectius específics, el projecte cerca impulsar pràctiques sostenibles i comportaments més responsables, així com fomentar entre la joventut sortides professionals en l'àmbit de l'economia blava o en ciències marines.

 

 

Un programa divers, des de l’Atlàntic a la Mediterrània

 

Ocean Night neix amb la perspectiva de crear un programa complet d'activitats amb dues edicions: la primera data marcada al calendari serà la nit del 30 de setembre de 2022, quan per tot Europa se succeiran activitats per acostar el personal investigador a la societat; l'any 2023, hi haurà una segona nit, que també serà el darrer divendres de setembre, en què tindrà lloc el colofó final del projecte.

 

 

Per això, a través d'una sèrie d'activitats (exhibicions, tallers, experiments i demostracions pràctiques, concursos d'art, espectacles científics, simulacions, jocs i qüestionaris, xerrades i debats, presentacions musicals, desafiaments a les xarxes socials, etc.) es remarcarà la multidisciplinarietat de les ciències marines i els beneficis que aporten a la nostra societat amb vista a afrontar els reptes marcats pels objectius de desenvolupament de l'ONU i els objectius de recerca i innovació europeus.

 

 

Aquesta diversitat es demostra en l'àmplia distribució geogràfica dels centres implicats, amb una recerca especialitzada en les costes que els banyen. Així, Ocean Night té la particularitat d'estar conformat per un consorci multilingüe i estar localitzat en sis regions espanyoles diferents que abasten zones costaneres mediterrànies i atlàntiques, i inclouen zones insulars, d’estuari i costaneres.

 

 

Partint d'aquesta idea de diversitat, Ocean Night vol arribar també a un sector de la societat tan ampli com sigui possible, que inclogui no només el públic escolar sinó tota la comunitat.

 

 

L'ecosistema marí és fonamental per a la societat humana i el planeta en general. La ciència ens ajuda a comprendre'n el funcionament i les amenaces principals. Els desafiaments crítics a què actualment s'enfronta només es poden abordar des del punt de vista social. A través de les nostres accions tots podem millorar-ne la salut i garantir que es conservin per al futur. Per això, el tema principal del projecte és connectar sabers per a un oceà comú: present i futur de l'ecosistema marí, d'acord amb la Missió de la Unió Europea (UE) de 'Restaurar els nostres oceans i aigües', així com amb la 'Dècada de la ciència oceànica per al desenvolupament sostenible' de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

 

 

Les categories generals del projecte (clima, vida, aliment, desafiaments, salut, societat i casa) han permès organitzar un programa equilibrat, efectiu i uniforme, alhora que flexible per adaptar-se a les necessitats i possibilitats locals dels diferents centres.

 

 

En aquest projecte, hi participarà personal científic i tècnic dels diferents centres implicats, finançats per la Unió Europea (UE), o amb una sòlida trajectòria en divulgació científica, que treballen en diferents camps com l'ecologia, l'oceanografia, la física o l'enginyeria, amb un enllaç directe amb el tema central de l’Ocean Night.

 

 

El projecte també contribuirà a donar difusió i promocionar altres projectes de recerca marina d'excel·lència d'Europa i la resta del món, així com a millorar la comprensió de les polítiques i programes de la UE que assignen recursos per a la recerca.

 

 

Atès que es requereixen profundes adaptacions dels nostres estils de vida i comportaments, el desafiament d'aquest projecte és aconseguir que els ciutadans participin, es comprometin a donar suport a aquestes polítiques, i actuïn perquè tinguin lloc aquests canvis.

 

 

 

Informació addicional:

La Nit Europea dels Investigadors és un projecte europeu de divulgació científica promogut des de 2005 per la Comissió Europea dins de les accions Marie Skłodowska-Curie del programa Horitzó Europa, que té lloc anualment i de forma simultània a més de 371 ciutats europees de més de 30 països. El principal objectiu és acostar les persones que fan recerca a la ciutadania perquè coneguin la feina que fan, els beneficis que aporten a la societat, i la repercussió que tenen a la vida quotidiana.

 

 


Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Més informació: