Serveis de suport a la investigació

L’IMEDEA compta amb serveis cientificotècnics i administratius que són el nucli del bon funcionament de l’Institut. A més, proporcionem algunes prestacions analítiques i tecnològiques a usuaris externs. Si vols contractar alguns dels nostres serveis pots obtenir més informació als següents enllaços:

Col·leccions

Amb més de 200.000 exemplars, les col·leccions naturalistes del servei COL de l’IMEDEA preserven per estudiar-ne un gran component de la fauna viva i extinta de les Illes Balears.

Microscòpia, citometria i biologia molecular

El servei MCB consta de tres laboratoris d’anàlisis especialitzades en microscopia òptica, citometria de flux i protocols per a l’extracció d’àcid nucleics i la preparació per a seqüenciació.

Química analítica i esclerocronologia

El servei QAE està especialitzat en el processament i l’anàlisi química de mostres ambientals.

Instrumentació i suport de camp

El servei IAC ofereix suport tècnic i logístic als estudis de camp terrestres i marins dels grups de recerca d’IMEDEA.

Data Lab

El servei Data Lab ofereix solucions a mida per a projectes que requereixen l’ús de tècniques d’IA per a l’anàlisi d’objectes en imatges o vídeos.

Química Analítica i Metabolómica Marina

El servei de química analítica i metabolómica marina realitza anàlisi dels principals compostos químics (macronutrients) i metabòlits en aigua de mar.

Instal·lacions singulars

Ecocanal

Servei dexperimentació per a lestudi de les interaccions entre el fluid en moviment i els organismes marins.

Estacions de recerca costanera

Les estacions costaneres de l’IMEDEA proporcionen infraestructura fonamental per a la realització de treballs experimentals i observacionals al medi costaner.