Les Gavines: Guardians de la dispersió de llavors d'olivera a les illes Balears

06/11/2023

  • La dispersió de llavors exerceix un paper fonamental en la reproducció, colonització i supervivència de la olivera, entre altres plantes.

 

La dispersió de llavors a través de la ingestió per part de vertebrats és un element vital per a la reproducció de les plantes. Aquest mecanisme és conegut com a endozoocòria.

Tot i que aquest mecanisme ha estat àmpliament estudiat en les dècades recents, la majoria dels estudis s'han centrat en animals frugívors especialitzats, deixant de banda les aus granívores o omnívores que també juguen un paper crucial en la dispersió de llavors, fins i tot a llargues distàncies, més del que es cregués anteriorment.

Un estudi recent en el qual ha participat un grup de recerca de l'IMEDEA revela el paper vital de les gavines argentades en la dispersió de llavors d'olivera a les Illes Balears. Aquest paper guanya una importància particular en els ecosistemes insulars, com el de les Balears, on la presència d'animals frugívors especialitzats és limitada, la qual cosa requereix la dispersió a llargues distàncies per a la colonització de noves àrees.

Un mecanisme essencial en aquest procés és la endozoocoria, que es refereix a la dispersió de llavors a través de la ingestió per part de vertebrats.

Encara que s'ha investigat àmpliament en les últimes dècades, la majoria dels estudis s'han centrat en animals frugívors especialitzats, deixant de costat als ocells granívors o omnívors que també exerceixen un paper crucial en la dispersió de llavors, fins i tot a llarga distància, més del que es creia anteriorment.

 

Aquest fenomen cobra particular importància en els ecosistemes insulars, on la presència de frugívors especialitzats és limitada, la qual cosa requereix la dispersió a llarga distància per a la colonització de noves àrees.

 

Foto: Gavina argentada (laurus michahellis) Autor: Ignacio Súarez

 

Les gavines patiamarillas són protagonistes clau en aquest procés. La seva mobilitat, juntament amb la seva capacitat per a criar en illes amb vegetació escassa, les converteix en vectors significatius per a la dispersió de llavors.

Un estudi realitzat a les illes Balears va analitzar el comportament d'aquestes gavines patiamarillas (Larus michahellis), que s'alimenten principalment de descartis tant urbans com pesquers.

Utilitzant tecnologia de seguiment per GPS, es va descobrir que aquests ocells dispersen llavors d'oliva a distàncies significatives, fins i tot entre diferents illes de l'arxipèlag. Sorprenentment, les olives domèstiques es van dispersar a distàncies majors i en direccions específiques, la qual cosa podria facilitar la seva colonització i expansió si les condicions de l'entorn són adequades.

 

Aquest estudi posa de manifest el paper crucial de les gavines en la dispersió de llavors a llarga distància en els ecosistemes insulars, especialment per a fruits grans com les olives.

 

Aquestes troballes subratllen la importància de comprendre i conservar les interaccions entre els ocells i les plantes en aquests entorns únics.

 

 

 

Publicació original

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jbi.14735

 

Articles relacionats

https://imedea.uib-csic.es/divulgacion-y-comunicacion/noticias/?new_id=1861