Ocean Night llança un certamen entre joves estudiants per conscienciar sobre la importància de l'oceà.

15/02/2024

 

La vida va començar als oceans. Cobreixen la major part de la superfície de la Terra i són l'ecosistema més gran del planeta. Ens proporcionen aliment, oxigen, energia i, a més, milers de milions de persones depenen del funcionament físic, químic i biològic d'aquest gran sistema ambiental per viure. Els oceans, a més, regulen el clima i són un factor clau en la mitigació del canvi climàtic. No obstant això, la seva salut està en perill i, per tant, també ho està la de tots els éssers vius. Per aquesta raó, és fonamental prendre consciència sobre la riquesa i importància dels ecosistemes marins, els reptes als quals s'enfronten aquests ecosistemes i als quals ens enfrontem també nosaltres mateixos com a integrants d'una ciutadania global, què podem fer per millorar-los i preservar-los a través de les nostres decisions personals.

 

Amb l'objectiu de visibilitzar aquest problema i conscienciar la ciutadania, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA CSIC-UIB) llança "Ocean Odyssey Challenge”, un concurs de petites idees per aconseguir grans transformacions a través de les noves generacions. Es tracta d'una iniciativa emmarcada en el projecte europeu  Ocean Night, que aglutina 5 centres marins del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i que compta amb la col·laboració de SeaTeach

 

"Ocean Odyssey Challenge” està dirigit a estudiants d'Educació Primària i Secundària dels centres educatius de les Illes Balears, que vulguin desenvolupar de manera conjunta una idea, acció o un projecte innovador per conscienciar sobre la importància dels oceans. L'objectiu que persegueix el concurs és el d'inspirar la creativitat en l'exploració, gestió i interacció dels i les més joves amb els entorns marins.

 

Amb aquesta iniciativa també es pretén donar a conèixer la tasca científica que es desenvolupa a l'IMEDEA i als centres marins del CSIC en general, alhora que s'alenta l'alumnat a pensar críticament sobre la conservació dels oceans, la vida marina i les pràctiques sostenibles.

 

Els grups premiats tindran l'oportunitat de posar en marxa un projecte o idea que, fins a la data, no hagin pogut realitzar per limitacions econòmiques. L'alumnat i professorat involucrat també seran convidats a l'IMEDEA per poder fer un recorregut per les instal·lacions i laboratoris de recerca, on també es durà a terme la cerimònia de premiació.

 

El repte: creativitat i innovació per a la conservació dels oceans des de l'aula El "Ocean Odyssey Challenge” pretén ser un concurs emocionant que no només fomenti el sentit de responsabilitat ambiental, sinó que també mostri la creativitat i la passió dels més joves en la promoció de la cultura oceànica.

 

Per participar, el grup haurà de presentar, a través d'un professor o professora representant, una única candidatura dins de la seva categoria.

CATEGORIES

 

Educació Primària

Educació Secundària

 

Només es podrà presentar una proposta per centre educatiu i categoria.

 

Les propostes han de ser creatives i innovadores, que reflecteixin com desenvolupar un projecte que doni com a resultat una activitat o un servei que ajudi a conscienciar sobre la importància de l'oceà. Plasmar des de la ideació, el disseny, la planificació, execució i avaluació, fins a un diagrama de Gantt (o cronograma) i un pressupost detallat del que suposaria la seva realització. A més, les propostes han d'estar relacionades amb un o més dels 8 temes que conformen el projecte Ocean Night (i que pots consultar més a fons en aquest enllaç):

TEMÀTIQUES

 

  1. Un Oceà de Ciència.
  2. Oceà i Clima.
  3. Un Oceà de Vida.
  4. Un Oceà de Menjar.
  5. Un Oceà de Salut.
  6. Oceà i Societat.
  7. Un Oceà de repte.
  8. Cuidar l'Oceà des de Casa.

 

El jurat, compost per personal tècnic i científic de l'IMEDEA i altres centres de ciències marines del CSIC, valorarà principalment la creativitat, el valor educatiu de la proposta i el seu impacte general en la societat. S'apreciarà la innovació i la replicabilitat del projecte, així com la incorporació d'elements de sostenibilitat i responsabilitat ambiental. També es valorarà molt positivament involucrar tant a l'alumnat com a la comunitat en general.

 

Hi haurà una sola proposta guanyadora per categoria i totes dues es anunciaran el 20 d'abril de 2024. El premi consistirà en la posada en marxa de les idees o projectes guanyadors, a la qual es destinarà fins a un màxim de 2.000€ per a la seva realització. A més, els grups premiats podran visitar l'IMEDEA, fent un recorregut per les seves instal·lacions i laboratoris de recerca de la mà de personal científic i tècnic.

CALENDARI

 

16 de febrer de 2024: Publicació de la convocatòria.

12 d'abril de 2024: Data límit de presentació de projectes. Es podran presentar a l'enllaç següent fins a les 23:59h.

23 d'abril de 2024: Notificació de resultats: es seleccionaran les propostes amb millor puntuació de cada categoria. Tots els centres seran notificats, tant els seleccionats com els no seleccionats.

30 d'abril de 2024: Visita a l'IMEDEA i Cerimònia de premis. Els centres escolars guanyadors seran convidats a l'IMEDEA per a una visita al centre i cerimònia de premis. Esperem que les propostes premiades es realitzin entre l'1 de maig i el 24 de juny.

 

Per a més detalls, descarrega les bases d'aquest concurs aquí.

 

ANIMA'T A PARTICIPAR I PROMOURE AMB LA TEVA CLASSE UNA ONADA DE CANVI!