La protecció d'àrees marines mitiga els efectes de l'escalfament global sobre la comunitat de peixos

29/04/2024

Un recent estudi en el qual han participat investigadors de l’IMEDEA ha revelat que la protecció d'àrees marines exerceix un paper crucial en la mitigació dels impactes de l'escalfament global en els ecosistemes marins.

Les Àrees Marines Protegides (AMP) ajuden a preservar la vida marina de les amenaces directes d'origen humà, com la sobrepesca i la degradació de l'hàbitat. Limitant els usos extractius i la destrucció directa de l'hàbitat, les AMP no només protegeixen la biodiversitat marina, sinó que també generen múltiples beneficis ecològics i socioeconòmics. Estudis previs han destacat que les AMP ben establertes augmenten la diversitat, abundància i mida de peixos i invertebrats en comparació amb les àrees no protegides, la qual cosa pot millorar la seguretat alimentària i la pesca local, i generar impactes positius en el benestar humà. No obstant això, l'eficàcia de les AMP per fer front a les amenaces derivades del canvi global, com l'augment de la temperatura del mar i la creixent recurrència de les ones de calor marines, les quals estan desafiament els límits d'aquestes zones, encara és un tema de debat científic.

 

En aquest estudi col·laboratiu, es van recopilar i analitzar més de 71.000 sèries temporals de poblacions de peixos en més de 350 AMP i 700 àrees no protegides distribuïdes per tot el món. Gràcies a l'anàlisi d'aquest gran conjunt de dades, es va descobrir que la protecció ofereixida per les AMP ajuda a mitigar els efectes negatius de les ones de calor marines augmentant la resiliència de les comunitats de peixos.

 

L'estudi va investigar l'estabilitat de les comunitats de peixos en diferents contextos, des de poblacions individuals fins a metacomunitats (conjunts de poblacions distants però connectades genèticament), tenint també en compte el nivell tròfic i la sensibilitat tèrmica de les diferents espècies i la distància entre les AMP i els nuclis de població. Es va utilitzar un marc teòric basat en una mesura intuitiva d'estabilitat, en la qual l'estabilitat d'una comunitat es pot estimar a partir de l'estabilitat acumulada de les poblacions d'espècies que la componen i el seu grau d'asincronia, és a dir, les diferències en les variacions temporals. D'aquesta manera, es va trobar que les AMP alberguen comunitats més estables i diverses que les àrees no protegides, ja que estan formades per poblacions més abundants i estables. La diversitat també és un factor fonamental, ja que la presència d'un major nombre d'espècies permet que es formin interaccions complexes a la xarxa tròfica que fomenten l'asincronia entre les diferents espècies. Aquesta asincronia permet que els descensos en algunes espècies es vegin compensades per augments en altres espècies, conferint una major resiliència al conjunt de la comunitat davant de canvis abruptes.

 

" Aquest estudi brinda una mica d'esperança davant el problemàtic futur que ens espera. Demostrem que les AMP són eines més beneficioses del que pensàvem, i remarquem la seva importància de cara a mitigar els efectes del canvi climàtic. No obstant això, són una solució a mitges, ja que el canvi climàtic és un problema molt més ampli que urgeix solucionar des de la seva base. D'altra banda, també m'agradaria remarcar la importància que tenen els programes de seguiment a llarg termini, ja que, a part de respondre a preguntes de gestió concretes, com l'evolució de mesures de gestió locals, a la llarga, també ens poden ajudar a resoldre incògnites de gran rellevància i a escales molt més elevades." Assenyala Eneko Aspillaga de l'IMEDEA; un dels signants de l'estudi.

 

En resum, aquest estudi proporciona el primer anàlisi global sobre la manera en què les AMP contribueixen a l'estabilitat dels ecosistemes marins. Els descobriments subratllen la importància de les AMP com a refugis fonamentals en un món on el canvi climàtic i altres pertorbacions antropogèniques estan amenaçant la biodiversitat marina i comprometent l'estabilitat dels ecosistemes. Mentre les AMP ofereixen un santuari contra els impactes del calentament global, les àrees sense protecció són més vulnerables a les conseqüències devastadores de fluctuacions ambientals dràstiques com les ones de calor marines.

 

Referència

 

Marine protected areas promote stability of reef fish communities under climate warming

 

Lisandro Benedetti-Cecchi, Amanda E. Bates, Giovanni Strona, Fabio Bulleri, Barbara Horta e Costa, Graham J. Edgar, Bernat Hereu, Dan C. Reed, Rick D. Stuart-Smith, Neville S. Barrett, David J. Kushner, Michael J. Emslie, Jose Antonio García-Charton, Emanuel J. Gonçalves & Eneko Aspillaga