Beatriz Morales Nin

Ecologia Marina
Profesor de Investigación
Oficina: 2020

Experta en biologia de peixos i gestió sostenible de recursos pesquers, amb especial incidència en la pesca costanera (recreativa i artesanal). Esclerocronología: datació de l'edat i de la composició química de teixits calcificats. Editora de les revistes Fisheries Research i Journal of Sea Research.