The area of land and sea protected by statutory designations of the Mallorca Island Àrea de sòl i mar protegida per una regulació legal a l'illa de Mallorca

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears

Any 2014

Autor Balaguer, P.; Carreras, D.; Diedrich, A.; Espeja, S.; Bardolet, M.; TINTORé, J.

Volum 56

ISSN 0212-260X

Pàgines 177-197

Url http://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84922241272

Artícle