El Canvi Climàtic i les Illes Balears: causes, impactes i possibles respostes

Informe Balears Horitzó 2030

Year 2018

Authors Cati M. Torres; Pau de Vílchez; Miquel Àngel Miranda; Juan Rita;Raquel Vaquer-Sunyer;Vicente Canals;Toni Cladera; Biel Jordà

Publisher Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Book Chapter