Efecte de les paparres (Ornithodoros maritimus) sobre els fumarells (Hydrobates pelagicus) a la colònia de s’Espartar

VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

Year 2018

Authors SANZ-AGUILAR A; ROTGER A;IGUAL JM; PAYO-PAYO A; MIRANDA MA; VIÑAS M; CARDONA E; MARTINEZ O; PICORELLI V

Publisher Societat d'Història Natural de les Balears

ISBN 978-84-09-06632-2

Book Chapter