Una base de dades global per a reduir els riscos sísmics en projectes de geoenergia.

13/11/2023

  • Aquesta nova eina proporciona dades crucials per a preveure i mitigar els terratrèmols induïts per la injecció de fluids en el subsol, impulsant la seguretat en l'obtenció d'energia neta sota la superfície de la Terra.

 

Un equip de recerca de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) ha creat una base de dades global i multidisciplinària sobre la sismicitat induïda per la injecció de fluids en el subsòl durant els processos d'obtenció d'energia neta sota la superfície de la Terra.

En concret, l'eina, publicada en Earth System Science Data, té com a principal objectiu impulsar la recerca per a la predicció i reducció dels riscos sísmics en projectes de geoenergia a tot el món.

Foto: Distribució mundial de casos de sismicitat induïda per injecció inclosos en la base de dades.

 

Els projectes de geoenergia són una peça clau en la transició energètica mundial, a causa del seu potencial per a la reducció d'emissions de CO₂ a l'atmosfera.

Els projectes de geoenergia s'han convertit en una part fonamental de la transició energètica, amb un potencial per a reduir les emissions de CO₂ d'un 20 a un 30%. No obstant això, la sismicitat induïda per aquests projectes pot tenir impactes negatius, tant socials com econòmics. La nova base de dades, desenvolupada dins del projecte GEoREST i finançada pel Consell Europeu de Recerca (ERC), recopila informació crucial sobre les propietats físiques de les roques i falles on s'ha induït la sismicitat. Aquestes dades són essencials per a desenvolupar eines predictives que limitin els terratrèmols perceptibles per la població, augmentant així la seguretat.

“La sismicitat induïda per injecció continua sent un dels majors inconvenients d'aquests projectes de geoenergia que pot tenir potencialment un enorme impacte social, ambiental i econòmic”, explica Iman Rahimzadeh Kivi, primer autor de l'estudi. “Aquesta base de dades inclou la novetat de recopilar les propietats físiques de les roques i falles on s'ha induït la sismicitat. Aquestes propietats juguen un paper molt important en el control de la sismicitat induïda i, per tant, disposar d'aquestes dades contribuirà al fet que es puguin desenvolupar eines predictives que permetin limitar els casos de terratrèmols que puguin ser percebuts per la població”, afegeix Víctor Vilarrasa, científic de l'IMEDEA i líder del grup de recerca.

Perquè aquests projectes geonergèticos puguin desplegar-se de manera segura i sostenible a tot el món, es requereixen predir i minimitzar els riscos dels terratrèmols induïts. El principal inconvenient amb el qual es troben els equips científics a l'hora de realitzar les anàlisis necessàries per a aconseguir aquest objectiu és la falta d'integració de les dades provinents de diferents disciplines científiques.

La nova base de dades, accessible al públic, conté gairebé 4.000 entrades de dades que cobreixen 71 variables diferents per a 158 projectes o fases de projectes a tot el món. Aquestes dades, disponibles en formats senzills com a arxius Excel i CSV, facilitaran la labor analítica i numèrica de la comunitat científica global, ajudant a revelar correlacions temporals i espacials entre la injecció de fluids subterranis i l'activitat sísmica.

Els arxius .xls i .csv de la base de dades estan disponibles en el repositori institucional Digital.CSIC: https://doi.org/10.20350/digitalcsic/14813 i en la web del projecte: http://www.georest.eu

Aquesta base de dades ha estat desenvolupada dins del projecte GEoREST, finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC per les seves sigles en anglès) sota el programa de recerca i innovació de la UE del Programa Marc Horizon2020, amb número de subvenció 801809.