Un nou estudi revela l'impacte crític de la mortalitat causada per humans en ocells migradors

28/05/2024

 

Un nou estudi dut a terme per un equip internacional de científics en el qual ha participat l'Intitut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) ha reveltat l'alarmant abast de l'activitat humana en la mortalitat d'ocells migradors en el corredor de vol africá-eurasiàtic.

Durant el període de recerca, que abasta des de 2003 fins a 2021, es van recopilar i van analitzar 1704 registres de mortalitat d'ocells, oferint una visió detallada de les amenaces que enfronten aquestes espècies migratòries.

Una de les conclusions més destacades de l'estudi és la prevalença de la mortalitat d'ocells causada per activitats humanes en contrast amb les causes naturals, observant-se en una àmplia gamma de grups taxonòmics, regions geogràfiques i edats. En particular, es van destacar tres causes principals de mortalitat humana: l'electrocució, la caça il·legal i l'enverinament. Aquestes causes, en conjunt, representen una pèrdua considerable d'ocells migradors al llarg del període estudiat.

Resulta especialment preocupant que, malgrat els esforços de conservació realitzats durant les últimes dècades, no s'hagi observat una disminució en la mortalitat induïda per humans en el corredor de vol africà-eurasiàtic. Aquesta troballa ressalta la urgent necessitat d'implementar mesures de conservació més efectives i proactives per a abordar aquestes amenaces persistents i protegir les poblacions d'ocells migradors en perill.

"Els ocells migradors creuen països i continents sense importar-los les fronteres polítiques. Això significa que els esforços per a protegir-les a Europa no seran suficients si ignorem els perills que enfronten a Àfrica. Per això, la cooperació global i els acords internacionals són crucials per a protegir de veritat aquests increïbles viatgers." apunta Andrea Santangeli, un dels signants de l'estudi.

A més, l'estudi posa en relleu la importància crítica d'abordar els impactes de la infraestructura energètica en la mortalitat d'ocells. Amb gairebé la meitat de tots els esdeveniments de mortalitat humana relacionats amb aquesta infraestructura, és evident que es requereix una planificació acurada i mesures de mitigació per a evitar més pèrdues d'ocells migradors en el futur.

Els resultats d'aquesta recerca no sols proporcionen una comprensió més profunda de les amenaces que enfronten els ocells migradors en el corredor africà-eurasiàtic, sinó que també tenen implicacions significatives per a la conservació de la biodiversitat a nivell mundial. En oferir dades essencials per a la revisió de polítiques i l'estímul de la cooperació internacional en projectes de conservació, aquesta recerca representa una valuosa oportunitat per a protegir aquestes espècies vulnerables i preservar la pervivència dels ecosistemes que depenen d'elles.

 
Referència
 
Notícies relacionadas
 
 
Imatge de portada: Pardela balear, Puffinus mauretanicus. Autor: Miquel Gomila