Miguel Palmer Vidal

Ecologia Marina
Científico Titular
Oficina: 2015

Des de l'any 2006 som investigador (Científic Titular) a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC). He liderat o participat en molts projectes de recerca competitius i he contribuït a més de 120 articles científics.

El meu interès de recerca actual se centra en l'ecologia quantitativa dels peixos i la pesca/aqüicultura. Concretament, estic interessat en els efectes de la pesca/aqüicultura en diversos trets de la història de la vida, la fisiologia, en els patrons de distribució espacial i en la dinàmica de les poblacions. Estic tractant de reforçar els meus coneixements per a una comprensió mecanicista dels processos biològics que tenen lloc a nivell individual; i no només pel seu interès en si mateixes, sinó també com a estratègia d'escalada des del coneixement a nivell individual fins a la dinàmica de nivell poblacional. Els temes específics que m'interessa van des del modelat estadístic de processos bioenergètics, el creixement, el moviment o el comportament. També estic invertint un esforç creixent per desenvolupar noves eines tecnològiques per obtenir més informació dels peixos, basades en càmeres. Les col·laboracions més enllà d'aquests temes cobreixen sistemes dinàmics (amb físics i matemàtics) i aprenentatge profund o deep learning (amb enginyers).

Aquest bagatge teòric també s'ha traduït a aplicacions pràctiques immediates. Les més rellevants són diversos contractes de consultoria amb empreses privades del sector de l'aqüicultura, i diverses col·laboracions amb associacions de pescadors de Mallorca.