THINK TANK Regional del IMEDEA

16/10/2023

THINK TANK Regional del IMEDEA

El 2022 IMEDEA va llançar un THINK TANK (laboratori d'idees) regional amb el propòsit d'establir un espai de reflexió conjunta que transcendeixi les fronteres entre l'acadèmia i la societat. L'objectiu de la sèrie de trobades és enfortir els vincles amb agents regionals i fomentar el pensament cooperatiu sobre els emergents problemes socioambientals, especialment en la resiliència dels sistemes costaners i insulars en el context territorial de les Illes Balears. Concretament, cada esdeveniment es centrarà més a fons en algunes de les temàtiques i inquietuds que van sorgir durant la primera edició d'octubre de 2022, quan es reuniren personal científic, empreses, comunitats, ONG i responsables polítics, incloent diversos organismes de l'administració pública local.

 

Foto: ©Autora Ana Bonilla (IMEDEA)

 

I Think Tank - Adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears: reptes ambientals i socials (04/10/2022)

En aquest primer esdeveniment dedicat al canvi climàtic y celebrat al Museu Marítim de Mallorca, el Dr. Damià Gomis Bosch (IMEDEA) i el Dr. José Carlos Cerro Garrido (GOIB) van exposar sobre l'impacte del canvi climàtic en el context local i sobre la connexió entre ciència i administració pública, respectivament. Participants de diversos sectors socials van assistir i van contribuir a un exercici conjunt de reflexió sobre els efectes del canvi climàtic en diferents sectors d'activitat, considerant diversos escenaris a mitjà termini (en 10 i 30 anys).

DGomis_presentació_canvi_climàtic_ITT2023

JCerro_presentació_ciència_i_administració_pública_ITT2023

Informe_visual_ITT2023

Resum_executiu_ITT2023

Foto: ©Autora Ana Bonilla (IMEDEA)

 

II Think Tank - PESCA VIVA: Col·laborant cap a un Futur Sostenible (12/12/2023)

Foto: ©Autora Ana Bonilla (IMEDEA)

El pròxim esdeveniment, que tindrà lloc al desembre al Museu Marítim de Mallorca, se centrarà en els sectors de la pesca professional i recreativa. Les persones que hi participaran col·laboraran conjuntament per explorar com la ciència pot oferir possibles solucions als reptes clau en àrees com la sostenibilitat de l'activitat i l’estat de les poblacions, l’efecte de les reserves, el canvi climàtic, la digitalització i altres qüestions. El dia inclourà presentacions dels darrers avenços científics sobre l'estat de la pesca recreativa i professional, treball per taules i debat plenari.

Aquesta iniciativa s'emprèn com a part de la subvenció CEX2021-001198 finançada per MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

Per a més informació contacteu: sdo@imedea.uib-csic.es