Ignacio A. Catalán Alemany

Ecologia Marina
Científico Titular
Oficina: 2018
Vaig obtenir el meu doctorat a la Universitat de Barcelona-Institut de Ciències del Mar el 2003, centrant-me en els índexs de condició fisiològica en larves de peixos i la seva correlació amb la supervivència. Des del 2009, treballo com a Investigador Científic a l'IMEDEA. Els meus interessos científics se centren a entendre els mecanismes que regeixen la dinàmica de les poblacions de peixos marins, especialment durant les seves primeres etapes de desenvolupament, quan les interaccions biofísiques són úniques i les taxes de mortalitat són significativament altes.

En l'última dècada, la meva recerca s'ha concentrat en tres àrees principals:

  1. Avançar en la nostra comprensió de les respostes individuals i col·lectives dels peixos als factors tant externs com interns, incloent l'impacte del canvi climàtic.
  2. Desxifrar els processos que influeixen en el reclutament de peixos costaners.
  3. Aplicar noves tecnologies per obtenir automàticament dades massives sobre l'activitat dels peixos i els pescadors, que contribueixin a una gestió de la pesca més efectiva basada en la ciència