Ignacio A. Catalán Alemany

Ecologia Marina
Científico Titular
Oficina: 2018

Després de llicenciar-me a la Universitat de Barcelona en Biologia (1996), vaig cursar un Màster en pesqueries i aqüicultura a la School of Ocean Science (beca ESF EU) (Bangor, UK, 1998). Vaig obtenir el meu doctorat en Biologia a la Universitat de Barcelona-Institut de Ciències del Mar el 2003, centrant-me en els índexs de condició fisiològica en larves de peixos i la seva relació amb factors ambientals. Després d'adquirir experiència sobre aquesta temàtica en centres dels EUA (NOAA) i del Regne Unit (SAMS, U. StAndrews), i de Noruega (UiB), i treballar en diversos projectes europeus a Espanya (IFAPA, CSIC), vaig obtenir una plaça com a Científic Titular del CSIC el 2009 a IMEDEA.

El meu interès científic principal és la oceanografia pesquera, i en particular comprendre els mecanismes físics i biològics que condicionen la supervivència dels peixos durant les seves primeres etapes de desenvolupament, quan les taxes de mortalitat són extremadament altes, difícils de predir i determinants en el futur de moltes poblacions explotades. Tanmateix, he anat adaptant parcialment els meus interessos davant nous reptes que han anat sorgint en un ambient, una societat i una capacitat tecnològica en procés de canvi accelerat.

Durant l'última dècada, la meva recerca s'ha concentrat en tres àrees principals:

  1. Avançar en la comprensió de les respostes individuals i col·lectives dels peixos a factors tant externs com interns, incloent l'impacte del canvi climàtic.
  2. Desxifrar els processos que influeixen en el reclutament de peixos.
  3. Aplicar noves tecnologies per obtenir automàticament dades massives sobre l'activitat dels peixos i els pescadors, que contribueixin a una gestió pesquera més efectiva basada en la ciència.