Nova convocatòria de beques JAE Intro ICU 2024 per a iniciar-se en la recerca

09/06/2024

L’IMEDEA convoca 5 beques en memòria de Javier Benedí per a titulats superiors dins del programa JAE Intro ICU. Aquestes beques, promogudes pel CSIC, estan orientades a estudiants universitaris de l'últim curs de grau universitari o de màster, amb l'objectiu d'impulsar la carrera científica i propiciar una aproximació al coneixement dels problemes cientificotècnics d'actualitat i als mètodes utilitzats per a la seva resolució.

 

Amb una durada de 8 mesos consecutius, les beques es podrà sol·licitar a través del portal web del CSIC del 15 de juny al 15 de juliol de 2024.

A continuació, exposem la relació de beques sol·licitades per a treballar en projectes del IMEDEA:

 

  • Tècniques de laboratori aplicades a peixos i conservació de prades marines: Responsable: Laura Guerrero Meseguer (lguerrero@imedea.uib-csic.es)
  • Diagnòstics taxonòmics en arqueozoologia i paleontologia de vertebrats en balears: ús de col·leccions de referència Responsable: Josep Antoni Alcover (jaalcover@imedea.uib-csic.es)
  • Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en l'arribatge de Posidònia oceanica: Responsable: Núria Marbà(nmarba@imedea.uib-csic.es)
  • Concentració preferencial de microplàstics en la columna d'aigua i el seu impacte en els ecosistemes marins: Responsable: Alejandro Orfila(a.orfila@uib.es)
  • Estudi de les migracions verticals induïdes per llum en diatomees bentòniques: Responsable: Joan Salvador Font Muñoz (jfont@imedea.uib-csic.es)

 

 

Requisits específics dels sol·licitants:

  •  
  • Haver finalitzat els estudis de Grau i no estar en possessió o disposició legal d'obtenir un títol de Doctor.
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic del Grau: Acreditar una nota mitjana de grau igual o superior a 6 o en l'escala de 0-10
  • Màster Universitari Oficial: Estar admès o matriculat en el curs 2024-25 en un Màster Universitari Oficial.

 

Per a més informació, revisar els arxius adjunts a aquesta notícia o posar-se en contacte amb info@imedea.uib-csic.es o amb els investigadors responsables.