Sílvia Pérez Mayol

Técnico de Apoyo MINECO
Oficina: 0015
Llicenciada en Biologia per la Universitat de les Illes Balears (UIB) al 2002, me vaig incorporar a l'IMEDEA l'any 2007. Soc la responsable del Laboratori d'Esclerocronologia pertanyent al Servei de Química Analítica i Esclerocronologia de l'IMEDEA, el qual dona suport tècnic tant a investigadors del propi centre com d'institucions nacionals i internacionals. La meva principal línia de treball és la determinació de l'edat i de la composició química (elements traça i isòtops estables) d'otòlits de peixos i d'altres teixits calcificats. Utilitzo tècniques de marcatge i microscòpia, juntament amb tècniques de microquímica com són LA-ICPMS i la disolució-ICPMS, aquesta última basada en la tècnica del microdrilat.

Com a part de la meva feina, s'inclouen altres tasques com la preparació de mostres al laboratori, participació en campanyes oceanogràfiques, realització de mostrejos, actualització de les bases de dades bibliogràfiques i la redacció d'informes tècnics i articles científics.